Sporočilo SBC – ZA razvojno in pošteno delitev učinkov gospodarske rasti