Sodelovanje podjetja Protim Ržišnik Perc pri sprejetju sprememb veljavnega OPPN območja L8 Poslovnega kompleksa Brnik