PROTIM Ržišnik Perc pri realizaciji raziskovalno-razvojnega in proizvodnega kompleksa Raycap v Komendi