LOTRIČ Meroslovje uspešno tudi na številnih sejmih