Plastika Skaza med prejemniki nagrad ustvarjalci stoletja