Za hitrejši in učinkovitejši odziv ob izrednih razmerah v Evropi