Na posledice ene največjih naravnih katastrof pri nas ne smemo pozabiti