V podjetju SIBO G. znanju namenjajo veliko pozornost