201510.13
0

Za hitrejši in učinkovitejši odziv ob izrednih razmerah v Evropi

Finska je izvedla reformo sistema za ukrepanje ob izrednih razmerah, s katero želi doseči bolj zanesljivo in usklajeno delovanje mreže klicnih centrov – s 15ih so število zmanjšali na povezano mrežo 6ih klicnih centrov. Posegi v samo infrastrukturo odzivnih centrov za klic v sili in nova spoznanja ob uvedenih spremembah so opisani v dokumentu “Managing change: The Example of Finland”.

L. 2014 so finski odzivni centri za klic v sili pričeli uporabljati aplikacijo Smart Locator, ki s pomočjo pametnega telefona klicatelja v sili pridobi podatke o njegovi lokaciji. Aplikacija, ki jo je razvilo podjetje XLAB, je svojo učinkovitost dokazala s številnimi uspešno izvedenimi reševalnimi akcijami v državah, ki uporabljajo ali testirajo Smart Locator.

Smart Locator in programska oprema 3D GIS zagotavljata več varnosti tako družbi kot reševalnim enotam z natančnejšimi podatki o lokaciji in drugimi informacijami v realnem času za boljšo koordinacijo na tleh in v zraku. Aplikacijo Smart Locator uporablja Uprava republike Slovenije za zaščito in reševanje od l. 2014, 3D GIS je nameščen od l.2009.

Nedavno je bila sklenjena pogodba o sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve Republike Kosovo, XLAB bo s svojo programsko opremo 3D GIS in sistemom za računalniško odpremo (computer-aided dispatch) opremil klicne centre na Kosovu – za civilno zaščito (112), gasilske enote (193) in nujno medicinsko pomoč (194).