201509.15
0

Srečanje z ministrom za finance dr. Dušanom Mramorjem

Na tokratnem srečanju članov kluba se nam je pridružil minister za finance dr. Dušan Mramor in državna sekretarka na Ministrstvu za finance mag. Mateja Vraničar. Pobliže smo se seznanili z vizijo in delom ministrstva, prioritetnimi aktivnostmi ter glavnimi ukrepi, člani kluba pa so lahko izrazili svoja mnenja in poglede na trenutno situacijo, na najbolj pereče težave v gospodarstvu ter podali predloge za ureditev boljšega okolja in pogojev, v katerih delujejo slovenska podjetja ter na to temo izmenjavali mnenja z obema gostoma.

Srečanje z ministrom dr.Dušanom Mramorjem 2

Krepitev poslovnih vezi na ameriškem trgu

S strani združenja Slovenian American Business Association (SABA) je bil z nami tudi nekdanji generalni konzul RS v Clevelandu in predsednik omenjenega združenja g. Jurček Žmauc. Podrobneje nas je seznanil z gospodarskim okoljem ZDA in poslovnimi priložnostmi za slovenska podjetja.

Predstavitev SABA

Pojasnil je delovanje samega združenja ter možnosti za vzpostavitev aktivnega sodelovanja z našim klubom in člani. Dogovor smo uradno potrdili s podpisom sporazuma, ta pa obeta medsebojno sodelovanje na dolgi rok. Na podlagi omenjenega sporazuma, predvsem pa interesa, nameravamo v bodoče redno izmenjevati informacije in eventuelne poslovne priložnosti.

Podpis sporazuma o sodelovanju

Srečanje z ministrom dr.Dušanom Mramorjem 3

Fotografije: Klub slovenskih podjetnikov