201603.03
0

Srečanje z ameriškim veleposlanikom v Sloveniji

V ponedeljek se nam je na rednem mesečnem sestanku pridružil ameriški veleposlanik v Sloveniji Brent R. Hartley, ki ima o našem gospodarstvu izredno pozitivno mnenje, saj ga ocenjuje kot inovativno in konkurenčno. Veleposlanika smo na omenjenem srečanju podrobneje seznanili z delovanjem našega kluba, člani pa so imeli priložnost pobliže spoznati vizijo in načrte ameriške ambasade. G. Brent R. Hartley je namreč podrobneje predstavil svoje delo in odgovarjal na zastavljena vprašanja. Pogovor se je seveda nanašal na gospodarstvo, trenutno situacijo le-tega, iskanje izboljšav, rešitev in možnosti sodelovanja med podjetji obeh držav, saj je, po njegovem mnenju, kljub že vzpostavljenim močnim vezem med obema državama te potrebno še okrepiti.

Ena njegovih prioritetnih nalog je namreč ravno vzpostavljanje in vzdrževanje gospodarskega sodelovanja med obema državama – tako vzpodbuda slovenskim podjetjem za vstop na ameriški trg, kot tudi pomoč pri prodoru ameriškega na slovenski trg, kar je za nas seveda nadvse dobrodošlo, nenazadnje si na naš trg seveda izjemno želimo privabiti ameriške vlagatelje. Ob zanimivi izmenjavi mnenj pa je gost v naše veliko zadovoljstvo zainteresiranim z veseljem izkazal tudi aktivno pomoč pri njihovem delu.