201401.30
0

Srečanje članov Kluba slovenskih podjetnikov in vodstva DURS

Na povabilo direktorice DURS gospe Jane Ahčin je bilo organizirano srečanje med predstavniki kluba slovenskih podjetnikov in vodstvom DURS, kar prav gotovo pomeni veliko spremembo v načinu sodelovanja med DURS in slovenskimi podjetji.

Veseli nas, da so na DURS-u odreagirali tako pozitivno na ideje in združenje nekaterih uspešnih, enako mislečih podjetnikov v naš klub in se tokrat odzvali povsem drugače kot v preteklosti, ko so se na podoben način predstavljala uspešna podjetja, a so jim potem neredko sledili inšpekcijski pregledi. Tokrat so, kot rečeno, ponudili roko sodelovanja, potem, ko so kot pozitivno in spodbudno prepoznali našo idejo, seveda ob dejstvu, da klub v svojo sredo sprejema zgolj podjetja, ki imajo med drugim plačane davke in poravnane obveznosti.

Na sestanku so nam predstavili projekt Horizontalni monitoring, ki je zaenkrat še pilotski projekt, a pomembno spreminja razmerje med davčno upravo in zavezanci za davek iz vertikalnega, kjer davčna uprava predstavlja represivni organ, v horizontalnega, ko davčna uprava in davčni zavezanec sodelujeta transparentno, z medsebojnim zaupanjem in razumevanjem poslovnih odnosov, za čemer tudi stremijo. Glede omenjenega projekta upajo oziroma predlagajo tudi našo pomoč ter pobude, kar se nam zdi izjemno pohvalno. Na to temo so predstavniki članov kluba podali nekaj predlogov.

Predstavnikom DURS-a smo predstavili tudi pripombe in predloge članov glede njihovega delovanja in jih tudi posamično obravnavali. Dane predloge, ki se tičejo poslovanja DURS-a, bodo na davčnem uradu še dodatno preučili in temeljito pregledali ter nam naknadno podali čim bolj konkretne in jasne odgovore.

Dogovorili smo se, da ostanemo v stalnih stikih, na predlog predsednika g. Batagelja naj bi se sestajali 2-3 krat letno,s ciljem, da ne bi ostalo zgolj pri pogovorih, ampak bi spremljali in ob koncu leta tudi preverili, kateri in kako se predlogi in predlagane rešitve udejanjajo v praksi.

Ob rednem sodelovanju in srečavanju z DU jih imamo možnost še naprej seznanjati z vsemi pobudami članov kluba, s pripombami na njihovo delo, ki jih podjetniki občutijo v praksi, pri samem poslovanju. Na ta način hkrati izvajamo poslanstvo našega kluba, saj je naš namen, da so konkretni predlogi sprememb in eventuelnih izboljšav slišani pri pristojnih institucijah. Na tovrsten način tudi pripomoremo k boljšem funkcioniranju in lažjem sodelovanju z državnimi organi.

S strani kluba so se srečanja udeležili g.Marjan Batagelj, g.Robert Grah,g.Tone Stanovnik, g.Janko Kuhar in g.Uroš Slak, s strani DURS-a pa so bili navzoči Generalna direktorica ga.Jana Ahčin, z Davčnega sektorja ga.Julijana Povše, s Sektorja za davčni nadzor in mednarodno izmenjavo informacij in register pa g.Peter Jenko in ga.Darija Šinkovec.