201401.06
0

Spoštovani podjetniki!

Čas je, da združimo moči in prenehamo nastopati zgolj kot posamezniki, temveč združimo najboljše od vsakega izmed nas. Individualne aktivnosti imajo vsekakor določeno moč, nikakor pa ne takšne, kot jo imamo lahko skupaj, združeni. Združeni podjetniki, ki smo začeli pot samostojno, s svojo idejo, imamo v javnosti ugled poštenih ljudi, ki želijo pomagati Sloveniji iz recesije in z razvojem svoje dejavnosti in produktov tudi določajo smer gospodarskega, tehnološkega in družbenega razvoja Slovenije.

Medtem, ko drugi le sanjajo, kaj je potrebno narediti, mi le-to dnevno izvajamo, saj nam podjetniško kolesje ne dopušča pretiranega sprenevedanja. Čas je, da nas slovenska politika in družba prepozna kot ljudi, ki ustvarjamo na tisoče delovnih mest, čas, da se družba zave, da smo prihodnost in gibalo razvoja slovenskega podjetništva in s tem tudi slovenske družbe v vseh njenih podsistemih. Smo gonilna sila razvoja slovenske družbe, saj s svojimi inovativnimi idejami omogočamo nova delovna mesta in posledično blaginjo in zadovoljstvo naših zaposlenih, njihovih družinskih članov in širše družbe. V Slovenian Business Club smo se združili, da si vzajemno pomagamo pri prodoru na tuje trge, pri iskanju novih izvoznih poti, uveljavljanju naših produktov v tujini, da zastopamo svoje gospodarske interese in hkrati spodbujamo tudi številne mlade k podjetništvu.