201801.18
0

Sporočilo SBC – ZA razvojno in pošteno delitev učinkov gospodarske rasti

Javni uslužbenci zahtevajo milijardo, zaposleni v podjetjih pa niso dobili niti 20 milijonov.

V Klubu slovenskih podjetnikov SBC v pričakovanju današnjih pogajalskih izhodišč Vlade RS v zvezi z napovedanimi stavkami v javnem sektorju opozarjamo na naslednja dejstva:

-          FURS je lani pobral za skoraj miljardo evrov več dajatev kot predlani, manjša obremenitev nagrade za poslovno uspešnost pa je razbremenila plače zaposlenih za manj kot 20 miljonov evrov,

-          včeraj je javnosti izvedela, da se je proračunski primanjkljaj lani znižal, da smo več javnega denarja namenili za ceste in da smo manj plačali za obresti; toda za obresti smo plačali skoraj trikrat več, za investicije smo namenili za 30 odstotkov manj kot leta 2007, javni konsolidirani dolg pa je dvakrat višji kot na Češkem,

-          jeseni lani je bil vladni fiskalni svet kritičen do proračunov 2018 in 2019, opozarjajoč, da se bo »pri tako začrtani javnofinančni politiki, dolg ob spremembi začasno ugodnih zunanjih okoliščin vrnil na trenutne ali celo nevzdržne ravni«,

-          plače so rasle tudi v gospodarstvu, a razlika med bruto povprečnima plačama v javnem in zasebnem sektorju se je od oktobra 2013 do oktobra 2017 podvojila, od 207 na 414 evrov, število javnih uslužbencev pa od leta 2007 povečalo za 13.000.

V Klubu slovenskih podjetnikov ugotavljamo, da se učinki gospodarske rasti v Sloveniji ne delijo korektno. Produktivnost je v primerjavi s povprečno v EU nižja kot pred krizo. Ne spodbujamo dovolj investicij v višjo dodano vrednost v gospodarstvu. Javni dolg znižujemo prepočasi. Plače zaposlenih v gospodarstvu pa so bile razbremenjene zelo skromno.

Strinjamo se z odpravo anomalij v javnem sektorju, a ne z dodatnim povečevanjem mase plač. Denar za to bi morali najti znotraj obstoječe mase plač. Če bo drugače, to ne bo korektno ne do podjetij in podjetnikov ne do zaposlenih v gospodarstvu.

Igor Akrapovič, Akrapovič, d. d., član UO SBC: »Namesto dviga plač v javnem sektorju naj vlada raje razbremeni plače vseh v državi, kar bi bilo bistveno bolj korektno in bi tudi bolj učinkovito prispevalo k rasti domače porabe in BDP.«