201405.13
0

Sodelovanje s Slovensko gospodarsko zvezo iz Celovca

Na tokratnem srečanju, ki je potekalo pri našem članu Jezeršek gostinstvo d.o.o., kjer so nas nadvse prijazno in gostoljubno sprejeli, sta se nam tokrat meddrugim pridružila tudi predstavnika Slovenske gospodarske zveze iz Celovca. Veseli smo bili predsednika zveze, g. Wakounig Benjamina in podpredsednika, g. Wieser Felixa, slednji je hkrati tudi predsednik upravnega odbora Zveze bank iz Celovca.

Pretežno smo se posvetili možnostim in načinu vstopa našega podjetništva na avstrijski trg, pri čemer smo posebej preučevali možnosti navezovanja konkretnega sodelovanja z avstrijskimi podjetji. Gosta sta nam podrobneje predstavila svoje delo in nakazala oziroma razložila možnosti sodelovanja, uradno pa smo le-to potrdili s podpisom sporazuma, ki obeta medsebojno sodelovanje na dolgi rok. Na podlagi sporazuma in interesa nameravamo v bodoče redno izmenjevati informacije o za nas zanimivih povpraševanjih na območju Avstrije, kar bo, upamo, obrodilo konkretne sadove.