201808.06
0

Sodelovanje PROTIM Ržišnik Perc pri realizaciji logističnega centra cargo-partner na Brniku

Mednarodno logistično podjetje cargo-partner je pridobilo pravnomočno gradbeno dovoljenje za gradnjo logističnega centra v neposredni bližini letališča Brnik. Gre za projekt, pri katerem aktivno sodeluje ekipa arhitektov in inženirjev PROTIM Ržišnik Perc. Nov logistični center z velikostjo več kot 25.000 kvadratnih metrov skladiščnih in 4.000 kvadratnih metrov poslovnih bruto površin se bo v prvi izvedbeni fazi razprostiral na 51.583 tisoč kvadratnih metrih površine, obsegal bo več kot 20.000 paletnih mest in v začetku nudil delovni prostor za 130 zaposlenih. Pričetek gradbenih del je predviden v mesecu juliju, logistični center pa bo začel obratovati v tretjem četrtletju prihodnjega leta. Investicijska vrednost naložbe znaša več kot 25 milijonov evrov. Sam projekt logističnega centra pa so v družbi PROTIM Ržišnik Perc izdelali v BIM modelu (Building Information Modeling). BIM omogoča popolno transparentnost vseh informacij o objektu, optimizacijo stroškov in časa gradnje ter predvidljivost dolgoročnih učinkov in tveganj.

Lokacija novega centra je območje L8 Poslovni kompleks Brnik, ki ga PROTIM Ržišnik Perc kot razvojni partner večinskega lastnika zemljišč Raiffeisen Leasing razvija od leta 2016. V podjetju PROTIM Ržišnik Perc so poleg usklajevanja potrebnih sprememb prostorskega akta in izdelave projektne dokumentacije logističnega centra sodelovali tudi pri pripravi in izvedbi razpisov z izborom izvajalcev ter pridobitvi pravnomočnega gradbenega dovoljenja. V prihajajoči fazi izgradnje centra bodo investitorja podpirali s storitvami projektnega menedžmenta, ki vključujejo razširjen nadzor in koordinacijo gradnje.