201806.06
0

PROTIM Ržišnik Perc uspešno realiziral kompleksne inženirske projekte

V prvi polovici letošnjega leta se je ob podpori arhitektov in inženirjev podjetja Protim Ržišnik Perc zaključilo več zahtevnih inženirskih objektov.

Družba Messer Slovenija je v Škofji Loki odprla kisikarno za proizvodnjo tehničnih plinov, ki se uporabljajo praktično v vseh industrijskih panogah. Jedro novega obrata predstavlja 52 metrov visok in 175 ton težek stolp za ločevanje kisika, dušika in argona iz zraka. Tehnični pregled je bil uspešno opravljen, izvedeno je bilo preizkušanje tehnološke opreme in pridobljeno dovoljenje za poskusno obratovanje, ki je že v teku. Celotna investicijska vrednost prve kisikarne v Sloveniji znaša 20 milijonov evrov, nov obrat pa prinaša 20 novih delovnih mest.

Za ta projekt so v podjetju PROTIM Ržišnik Perc za investitorja pripravili občinski podrobni prostorski načrt območja, izdelali projektno dokumentacijo, izvedli razpis za izvajalca del, sodelovali pri pridobitvi pravnomočnega gradbenega in okoljevarstvenega dovoljenja ter izvajali projektantski nadzor.

Meseca aprila se je v Srpenici zaključila gradnja visokoregalnega skladišča podjetja TKK, ki se ukvarja s proizvodnjo poliuretanske pene, tesnilnih mas, lepil, dodatkov za beton in premazov. Novo skladišče z najsodobnejšo skladiščno tehnologijo se nahaja znotraj obstoječega proizvodnega kompleksa in na 9 tisoč kvadratnih metrih bruto površin obsega približno 10 tisoč paletnih mest. Skupna vrednost investicije znaša 6,5 milijona evrov.

Arhitekti in inženirji PROTIM Ržišnik Perc so za družbo TKK izdelali vse faze projektne dokumentacije, sodelovali pri izvedbi razpisov in oddaji del ter izvajali storitve izvedbenega menedžmenta.

Marca so namestili most za kolesarje in pešce čez gorenjsko avtocesto pri počivališču Voklo. Jeklena konstrukcija mostu, ki v razponu meri 60 metrov in tehta 58 ton, je bila več mesecev sestavljana na sami lokaciji ob avtocesti. Most s sodobno arhitekturno zasnovo je ponoči osvetljen, pohodna površina bo v zimskem času ogrevana. Namestitev mostu je bila izvedena s posebnim 400-tonskim dvigalom, ki je most v samo sedemnajstih minutah namestilo na temelje na obeh straneh avtoceste.

V PROTIMU so za investitorja Občino Šenčur izdelali projektno dokumentacijo in izvajali projektantski nadzor izvedbe.

Več o delu in ostalih referenčnih projektih podjetja PROTIM Ržišnik Perc je na voljo spletni strani www.protim.si in na www.probim.si.

Foto: Protim Ržišnik Perc