201711.29
0

Sodelovanje podjetja Protim Ržišnik Perc pri sprejetju sprememb veljavnega OPPN območja L8 Poslovnega kompleksa Brnik

Občina Cerklje na Gorenjskem je sprejela spremembe in dopolnitve veljavnega občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) območja L8 Poslovni kompleks Brnik. Območje novega poslovne cone v neposredni bližini letališča Jožeta Pučnika obsega približno 36 hektarjev stavbnih zemljišč in je namenjeno umeščanju logistične, proizvodne, obrtne, trgovske, poslovne in storitvene dejavnosti.

Podjetje Protim Ržišnik Perc je pri tem projektu sodelovalo s pripravo vse potrebne prostorske dokumentacije za izvedbo sprememb in dopolnitev predmetnega OPPN in s tem uspešno pripomoglo k pripravi območja na bodoče investicije.