201409.23
0

Skupina Roto s 47. sejma MOS s priznanjem več

Skupina Roto se lahko pohvali z lastnim laboratorijem in razvojno-raziskovalno ekipo strokovnjakov, ki je razvila lovilec maščob z integrirano biološko razgradnjo. Izdelek so v podjetju sprva razvili za izraelsko tržišče, zaradi univerzalnosti uporabe pa je primeren za prodajo tudi na trgih Evrope in širom sveta. Namenjen je predvsem uporabi v večjih kuhinjskih obratih in živilsko predelovalni industriji. Novo razviti produkt občutno zmanjša količino odpadnih maščob in s tem strošek odvoza. Prav tako se z njegovo uporabo zmanjša nevarnost zamašitve vodovnih cevi, kar uporabnikom zniža strošek vzdrževanja in obratovanja.

Podjetje je za svoj inovativni proizvod na 47. sejmu MOS v Celju prejelo najvišje priznanje OZS – Zlati ceh.