201710.05
0

SBC Bootcamp

V lanskem letu je v Sloveniji skoraj 7000 študentov diplomiralo iz področij tehnike, proizvodne in predelovalne tehnologije, gradbeništva ter naravoslovnih študijskih programov. Kljub tako velikemu številu diplomantov pa je med podjetniki tudi člani Kluba slovenskih podjetnikov SBC vse pogosteje slišati, da v Sloveniji ni primernega kadra, ki bi izpolnjeval potrebe visokotehnoloških delovnih mest.

V Klubu slovenskih podjetnikov SBC ugotavljamo, da se delodajalci pogosto pritožujejo, da novemu kadru manjkajo predvsem izkušnje, ki bi omogočile, da bi svoja delovna mesta zasedli hitreje in delo opravljali bolj učinkovito.

Zato se je Klub slovenskih podjetnikov na to problematiko odzval z dvomesečnim intenzivnim programom usposabljanja SBC Bootcamp, kjer se bodo udeleženci o tehnologiji, podjetništvu in razvoju oziroma kreativnosti učili interdisciplinarno, na izkušenjski ravni. Znanja, ki jih že imajo s fakultet (ali srednjih tehničnih šol), bodo imeli možnost prenesti v prakso in se preizkusiti v razvoju različnih produktov. 

Pri vnaprej določenih izzivih bodo medsebojno sodelovali, in se z reševanjem le-teh podrobneje spoznavali z različnimi procesi, ki v podjetjih načeloma potekajo ločeno. Skozi razvoj izdelkov se bo tako nekdo, ki je sicer usmerjen izključno v marketing, imel priliko preizkusiti tudi v dizajnu in tehniki. S tem bo imel možnost spoznati način delovanja drugih področij, načine njihovega razmišljanja, naučil se bo novih delovnih procesov in medsebojne komunikacije.

Rezultat programa bodo samoiniciativni posamezniki, ki bodo skozi program SBC Bootcampa pridobili znanja, informacije in veščine, ki jim bodo pomagale pri sprejemanju boljših in tehtnejših odločitev.

Pilotni projekt SBC Bootcamp bo potekal od konca letošnjega oktobra do sredine decembra 2017 v prostorih Katapulta. Izbrani udeleženci bodo po končanem usposabljanju na novo pridobljena znanja in veščine lahko preizkusili v obliki prakse v podjetjih, članih Kluba slovenskih podjetnikov.

Ambiciozni posamezniki se lahko prijavijo najkasneje do prihodnjega petka, 13.10.2017.

Več informacij: http://sbcbootcamp.si/

˝Ne učijo se vsi, ki so v šolah.

Niso vsi v šolah, ki se učijo.˝

(Saji Ijiyemi)