201706.02
0

PROTIM Ržišnik Perc z BIM modeliranjem do učinkovite realizacije gradbenih investicij

Pred letom dni so arhitekti in inženirji biroja PROTIM Ržišnik Perc pričeli z uvajanjem BIM modela (Building Information Model) na integralni ravni in v vseh strokovnih disciplinah gradbene panoge (arhitektura, statika, inštalacije – od načrtovanja do vodenja gradnje). Danes je to njihov način dela.

Gradbene projekte svojih investitorjev načrtujejo v BIM modelu, saj se jasno zavedajo pomembnosti in prednosti, ki jih BIM nudi: to je transparentnost vseh informacij o gradnji (od prvih zamisli do končnega obratovanja), optimizacijo časa gradnje, obvladovanje stroškov in boljšo predvidljivost dolgoročnih učinkov ter tveganj. Prvi projekti, ki so jih v PROTIMU izdelali v BIM modelu za svoje investitorje, so danes v fazi izvedbe na gradbiščih.

V Evropi in ZDA so BIM-procesi že dodobra uveljavljeni. Uvedba BIM modela v redno prakso bo gradbeništvo zaradi digitalizacije procesov projektiranja in izvedbe gradbenih investicij premaknila v smer »industrije 4.0«.

V PROTIMU stavijo na preglednost vseh informacij s ciljem obvladovanja tveganj, nadzora in sledljivosti. Tako so načrtovani projekti realistično zasnovani, njihov potek je predvidljiv in doseženi rezultati pričakovani.

Več o svetu digitalnega BIM-načrtovanja je na voljo na PROTIMOVI posebni strani www.probim.si.