201802.27
0

Protim Ržišnik Perc s pravim zagonom investicij

Arhitekti in inženirji podjetja Protim Ržišnik Perc so v lanskem letu sodelovali pri uspešni realizaciji številnih projektov na področju industrije, prostorskega in infrastrukturnega načrtovanja, poslovne in stanovanjske gradnje ter trgovine. Gradbene projekte svojih naročnikov pripravljajo v BIM modelu (Building Information Modeling), ki omogoča preglednejše vodenje projekta, optimizacijo stroškov ter zagotavlja bistveno krajšo gradnjo.

V poslovni coni Žirovnica se je zaključila gradnja druge etape proizvodno-skladiščno-poslovnega kompleksa SAXONIA-FRANKE. Za ta projekt so v Protimu izdelali projektno dokumentacijo in prevzeli storitve projektnega in izvedbenega menedžmenta, vključno s svetovalnimi in geodetskimi storitvami, strokovnim in finančnim nadzorom ter podporo investitorju pri uspešni realizaciji projekta. 

V Ljubljani se je odprl prodajno-servisni center za tovorna vozila VOLVO TRUCKS, za katerega so izdelali vso potrebno projektno dokumentacijo in sodelovali pri pridobitvi upravnih dovoljenj. Poleg tega so vodili nadzor gradnje, ki je bila uspešno zaključena v roku osmih mesecev. 

Sodelovali so tudi pri razširitvi nakupovalnega centra QLANDIA v Kranju, pri čemer so investitorja podprli s storitvami izvedbenega menedžmenta, vključno s strokovnim nadzorom gradnje in svetovalnimi storitvami.  

V poslovni coni Komenda se gradi sodoben raziskovalno-razvojni in proizvodni kompleks RAYCAP, ki bo poleg delno avtomatizirane proizvodnje obsegal še visokotehnološki laboratorij za razvoj izdelkov. Pri tem projektu so v Protimu izdelali celotno projektno dokumentacijo, sodelovali pri pridobitvi gradbenega dovoljenja ter izvajajo storitve projektnega in izvedbenega menedžmenta. 

Zaključuje se tudi izgradnja kisikarne MESSER v Škofji Loki, za katero so pripravili občinski podrobni prostorski načrt, izdelali projektno dokumentacijo, izvedli razpis za izvajalca del in sodelovali pri pridobitvi gradbenega ter okoljevarstvenega dovoljenja. Poleg tega Protimovi inženirji izvajajo tudi projektantski nadzor v fazi izgradnje objekta.

Bliža se zaključek gradnje skladiščnega kompleksa z visokoregalnim skladiščem TKK v Srpenici, ki bo obsegalo okoli 10.000 paletnih mest. Za ta gradbeni projekt so izdelali vse faze projektne dokumentacije, sodelovali pri pridobitvi upravnih dovoljenj, v zaključnem delu pa za investitorja izvajajo storitve izvedbenega menedžmenta. 

V izgradnji sta tudi dva objekta z OSKRBOVANIMI STANOVANJI na Bledu, ki bosta obsegala skupno 86 stanovanj in parkirno podzemno garažo. Za ta projekt je Protimova ekipa pripravila projektno dokumentacijo, sodelovala pri pridobitvi gradbenega dovoljenja in izvaja storitve projektantskega nadzora.

Za družbo SES Spar European Shopping Centers so izdelali projekt komunalne in prometne infrastrukture za nov nakupovalni center v Ljubljani, izvedli popise in oddajo del z izborom izvajalcev ter izvajajo nadzor in koordinacijo izgradnje infrastrukture. Gradnja vročevoda je že zaključena, trenutno poteka izgradnja ostalih komunalnih priključkov ter prometna in krajinska ureditev.

Za območje L8 Poslovni kompleks Brnik v neposredni bližini letališča Jožeta Pučnika Ljubljana so izdelali vso potrebno dokumentacijo za izvedbo sprememb in dopolnitev veljavnega občinskega podrobnega prostorskega načrta. Pripravili so projekt komunalne in prometne infrastrukture območja, izvedli popise in oddajo del ter sodelovali pri pridobitvi gradbenega dovoljenja. Poleg tega  izvajajo storitve izvedbenega menedžmenta pri izgradnji infrastrukture območja.

Izdelali so projektno dokumentacijo za nov proizvodno-skladiščni kompleks NOVA LAMA v Dekanih, ki se bo v prvi etapi izgradnje razprostiral na več kot 21.000 kvadratnih metrov bruto površin. Nov kompleks pomeni pomembno povečanje proizvodnih zmogljivosti in bo obsegal tudi visokoregalno skladišče s kapaciteto 5.300 paletnih mest.

Pripravili so tudi celotno projektno dokumentacijo za novo poslovno stavbo farmacevtske družbe KRKA v Ljubljani s funkcionalno arhitekturno zasnovo, štirimi etažami poslovnih prostorov in štirimi etažami podzemne garaže.

Tudi v letošnjem letu so v podjetju Protim Ržišnik Perc v teku številni zanimivi gradbeni projekti, katere arhitekti in inženirji pripravljajo in izvajajo v sklenjeni verigi odgovornosti od prvih zamisli do končne predaje v uporabo naročniku. 

Več o delu in referencah podjetja Protim Ržišnik Perc je na voljo na spletni strani www.protim.si in www.probim.si.