201708.21
0

PROTIM Ržišnik Perc pri realizaciji raziskovalno-razvojnega in proizvodnega kompleksa Raycap v Komendi

V poslovni coni Komendi se je za družbo Iskra zaščite d.o.o., ki je v lasti skupine Raycap Group, pričela izgradnja raziskovalno-razvojnega in proizvodnega kompleksa. Objekt bo obsegal 8.760 m2 kvadratnih metrov bruto površine, v katerem bo deloval eden največjih evropskih laboratorijev za testiranje prenapetostnih zaščit.

Arhitekti in inženirji biroja PROTIM Ržišnik Perc so ta projekt izdelali več-disciplinarnem BIM modelu (Building Information Modeling), ki investitorju zagotavlja preglednost vseh podatkov o novem objektu, optimizacijo časa gradnje, obvladovanje stroškov in boljšo predvidljivost dolgoročnih učinkov ter tveganj.

V PROTIMU so pri tem projektu za investitorja poleg priprave celotne projektne dokumentacije prevzeli tudi storitve projektnega in izvedbenega menedžmenta. Slednje obsegajo svetovalne in podporne storitve, geodetske storitve, strokovni in finančni nadzor ter podporo investitorju pri realizaciji projekta. Predaja kompleksa v uporabo je predvidena meseca junija 2018.