201710.13
0

PROTIM Ržišnik Perc pri realizaciji kisikarne Messer v Škofji Loki

Podjetje Messer Slovenija je meseca februarja 2017 v Škofji Loki na 9.500 kvadratnih metrih zemljišča pričelo z gradnjo kisikarne za proizvodnjo tehničnih plinov. Tehnični plini se uporabljajo praktično v vseh industrijskih panogah: v medicini, farmaciji, živilski tehnologiji, jekleni industriji in na številnih drugih področjih. Postavitev obrata je pomembna z ekološkega vidika, saj trenutno družba Messer utekočinjene pline svojim strankam dovaža v cisternah iz drugih držav, kar je ekološko zahtevno in zaradi dolgih transportnih poti stroškovno obremenjujoče.

Posebnost tega projekta in jedro obrata predstavlja 52 metrov visok in 175 ton težek stolp, v katerem bodo potekali procesi ločevanja kisika, dušika in argona iz zraka. Gre za najbolj zahteven del tehnološke opreme z jekleno nosilno konstrukcijo in sistemom cevovodov in tlačnih posod, ki so jo z veliko mero natančnosti sestavljali približno pol leta. Dela na gradbišču potekajo tekoče, v skladu s terminskim načrtom. Gradbeno-obrtniška in instalacijska dela so v fazi zaključevanja, v teku je že montaža tehnološke opreme in vgrajevanje rezervoarjev.

Arhitekti in inženirji PROTIM Ržišnik Perc so za investitorja Messer Slovenija pri tem projektu pripravili občinski podrobni prostorski načrt območja ter izdelali projektno dokumentacijo, izvedli razpis za izvajalca del in lanskega decembra pridobili pravnomočno gradbeno dovoljenje za kisikarno in komunalno infrastrukturo ter okoljevarstveno dovoljenje. Poleg tega investitorja podpirajo tudi s projektantskim nadzorom.

Kisikarna, katere skupna vrednost naložbe znaša 17 milijonov evrov, bo pričela obratovati predvidoma v začetku prihodnjega leta.