201405.15
0

Protim Ržišnik Perc prejel evropsko nagrado za integralno projektiranje »GreenBuilding Integrated Design Award«

Primeri izjemnih praks zelene gradnje so prispeli iz vse Evrope. Strokovna komisija v sestavi Iva Kovacic (TU Vienna, Avstrija), Mattheos Santamouris (NKUA, Grčija) in Andy Sutton (BRE, Velika Britanija), je na konferenci IEECB 2014 v Frankfurtu nagradila tri projekte.

Protimovi arhitekti in inženirji ter investitor so bili nagrajeni s posebno evropsko pohvalo za dosledno uporabo načel trajnostnega razvoja pri gradnjah. Plusenergijski poslovni objekt Kobra je rezultat integralnega projektiranja, ki je uveljavljena metoda za doseganje visoke učinkovitosti v stavbah ob upoštevanju investitorjevih želja in brez nižanja kakovosti izvedbe ali višanja stroškov.

GreenBuilding Programme je iniciativa Evropske komisije s skoraj 10-letno tradicijo. Osrednji cilj programa je izboljšati energetsko učinkovitost v nerezidenčnih stavbah. Optimizacija porabe energije s strani končnih porabnikov pa je osrednja tema energetske politike Evropske unije.

Tudi Slovenija se lahko pohvali, da razpolaga s primeri vzorne evropske prakse na področju zelene gradnje.