Namen kluba je, da se slovenski podjetniki, ki so svojo podjetniško pot začeli s lastno idejo, so nasledniki družinskih podjetij, zaposlujejo večje število ljudi in ki niso sodelovali v tajkunskih zgodbah povezanih s politiko, interesno združijo.