201609.23
0

Poziv gospodarstva k umiku predlaganih sprememb davčne zakonodaje

Klub slovenskih podjetnikov SBC, Obrtna zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije, Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije GIZ ter Gospodarska zbornica Slovenije so vlado vnovič pozvali k umiku predlaganih sprememb davčne zakonodaje, ki bo, takšna, kot je, pogubno vplivala na slovensko gospodarstvo in slovenskega delavca zanesljivo pahnila v še slabši konkurenčni in socialni položaj.

Predstavniki Kluba SBC z različnih področij dela smo se v zadnjih osemnajstih mesecih aktivno vključevali v pripravo davčnih sprememb in fleksibilne zakonodaje trga delovne sile. Pripravili smo tudi predloge konkretnih ukrepov za izboljšanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Cilj vseh naših pogovorov, tako z vladnimi predstavniki, političnimi strankami, ministri in predstavniki sindikatov, je bil predvsem davčno pravično nagrajevanje uspešnih delavcev, razbremenjevanje najproduktivnejšega sloja gospodarstva in fleksibilen trg delovne sile, ki bi omogočal hitro zaposlovanje in hitro odpuščanje nemotiviranih delavcev. V tej luči smo dali poseben poudarek mladim in izobraženim, saj ne želimo, da z velikim znanjem zapuščajo Slovenijo, državo, ki jih je izobrazila z davkoplačevalskim denarjem in si iščejo delo v tujini.

S predlaganimi davčnimi reformami ugotavljamo, da dejansko pomenijo korak nazaj, saj dodatno obremenjujejo podjetja z 2% davkom iz dobička, nagrajevanje uspešnih delavcev pa je daleč od našega predloga, ki govori o 13. In 14. plači, ki naj bosta cedularno obdavčeni s 25%, kot je obdavčen davek iz dobička. Tudi sprememba dohodninske lestvice je očitno podlegla zahtevam sindikatov in ni ukinila 50% dohodninskega razreda, čeprav vemo, da je bil sprejet zgolj kot začasni ukrep. Ugotavljamo tudi, da se zadeve glede hitrosti odpuščanja nemotiviranih delavcev in hitrega zaposlovanja motiviranih ne premikajo v smeri primerljivih proaktivnih evropskih gospodarstev, s katerimi tekmujejo naša podjetja. Države, ki sledijo potrebam iz gospodarstva, so nas začele prehitevati – tako po levi kot po desni.

Podjetnik Igor Akrapovič je potrdil, da so se o možnih davčnih spremembah za povečanje konkurenčnosti gospodarstva res posvetovali s finančnim ministrstvom, a so zavrnili vse njihove predloge. “Vse nam je spolzelo iz rok, dobili pa smo še zvišanje davka od dohodkov pravnih oseb za dve odstotni točki,” je bil kritičen do predloga. Dobili smo predlog, ki ni za nikogar več sprejemljiv, je dodal.

Predsednik Kluba slovenskih podjetnikov Marjan Batagelj si želi, da bi jih prihodnji teden povabili na nov krog pogovorov. Za konec je razmišljanje enega izmed članov kluba izrazil v  besedi in s tem opozoril, kako se počutijo izvozniki ob trenutnih pogojih, ki vladajo. »Smo 95% izvozniki in v tujini se soočamo z vse hujšo konkurenco. Žal pa smo slovenski proizvajalci zaradi vse večjih obveznosti do prepožrešne države čedalje težje konkurenčni. Če država dejansko želi spodbujati gospodarsko rast, naj dobro premisli, kam vodi sedanja pot in naj nam končno pusti delati v normalnih pogojih.«

Očitno je, da je politična volja z močnim pridihom sindikalizma močnejša od oblikovanja pogojev za konkurenčno gospodarstvo, ki ustvarja in plačuje previsoke davščine. Kot, da vlada pozablja, da je prav gospodarstvo tisto, ki s plačilom davkov omogoča javno zdravstvo in šolstvo ter plače v javnem sektorju.