201710.16
0

Povezovanje podjetniškega in raziskovalnega sektorja

V prostorih Tehnične univerze Graz so partnerji projekta »ABS Network« organizirali prvo tiskovno konferenco, na kateri so spregovorili o pomenu sodelovanja med podjetniškim in raziskovalnim sektorjem v programski regiji (Slovenija-Avstrija) in o ciljih projekta – razvoju solarno termično aktiviranega fasadnega panela in vzpostavitvi Mreže znanja.

Projekt ABS Network plete mrežo znanja med slovenskimi in avstrijskimi strokovnjaki na področju učinkovitega koriščenja sončne energije. 

Projektna ekipa, ki jo sestavljajo člani Tehnične Univerze Graz, podjetja Talum d.d. in podjetja Tiko Pro d.o.o., znotraj programa V-A Interreg Slovenija – Avstrija, je za obdobje 26 mesecev (junij 2017 – julij 2019) združila moči z namenom razvoja t.i. STAF panela in s ciljem ustvarjanja in širjenja Mreže znanja.

V uvodnem nagovoru tiskovne konference je vicerektor za raziskave, univ. prof. Horst Bischof iz Tehnične univerze Graz poudaril, da se s projektom ABS Network uspešno nadaljuje sodelovanje med institucijo znanja in gospodarstvom. »V letošnjem letu je izkoriščenost solarne energije prvič presegla proizvodnjo energije v jedrskih elektrarnah in veseli nas, da je projekt ABS Network priložnost, kjer se lahko izrazijo dolgoletne izkušnje TU Graz na področju učinkovite rabe solarne energije.«

Mateja Karmberger, vodja projektov v podjetju Tiko Pro d.o.o. je predstavila projekt ABS Network in vloge partnerjev v projektu: »Projekt ABS Network pomembno doprinaša k sodelovanju med industrijo in institucijami znanja. Takšno sodelovanje namreč omogoča tako prenos znanja, kakor tudi vzpodbuja skupni razvoj inovativnih produktov v prihodnosti. V okviru projekta bomo vzpostavili še Mrežo znanja, ki bo omogočala prenos novo pridobljenih znanj in razvoj novih, inovativnih projektnih idej ter tako zasledovala cilj usklajenega razvoja programske regije.«

Letno se v EU proizvede od 60 do 80 milijonov t.i. »sendvič panelov« in izhodišče za projektno idejo je bila želja, ustvariti panel, ki bo energetsko še učinkovitejši. Helmut Schober, arhitekt iz Tehnične univerze v Grazu je razložil: »T.i. STAF panel, ki bo razvit v okviru projekta, bo narejen iz aluminija s tehnologijo »roll bonding« in bo deloval kot toplotni izmenjevalec – omogočal bo ogrevanje oz. hlajenje zgradb – s tem ko bo izkoriščal sončno energijo. Dopolnil pa ga je dr. Stanislav Kores, vodja strateškega razvoja Talum d.d. in povedal: »V Talum d.d. imamo več kot 60-letno tradicijo proizvodnje aluminija. Sodelovanje v projektu ABS Network je odlično izhodišče za povezovanje in združevanje znanja – za nas to konkretno pomeni možnost povečanja inovacijskega potenciala podjetja ter tako zagotavlja trajnostni razvoj produktov«.

Znanje s področja spajanja materialov in modificiranje uporabnosti različnih tehnologij v nove, inovativne izdelke in postopke, je ključ napredka na področju koriščenja solarne energije. Kot sta povedala univ. prof. Christof Sommitsch in univ. prof. Peter Kautsch, oba Tehnična univerza Graz, sta znanje različnih inštitutov in njihova komplementarnost pomembni pri doprinosu k razvoju inovativnih produktov in podjetništva v regiji.

Več o projektu ABS Network lahko preberete na spletni strani www.abs-network.eu.