201504.15
0

Postojnska jama s prenovljeno vstopno dvorano in novim mostom

Pred skoraj dvema stoletjema, 14. aprila 1818, je domačin Luka Čeč, ob pripravah na cesarski obisk Postojnske jame, odkril do tedaj neznane razsežnosti postojnskega podzemnega sveta. In prav na obletnico tega pomembnega dogodka so v Postojnski jami svečano odprli prenovljeno vstopno dvorano ter nov most čez reko Pivko na Velikem domu, kjer je Luka Čeč pred natanko 197 leti preplezal steno in po njegovih besedah »našel nebesa«.

JAMA OTVORITEV MOSTU IN DVORANE - Valter Leban 2

Uvodoma je delo ob prenovi predstavil arhitekt Leon Belušič, ki je povedal, da so bile pri ideji prenove upoštevane smernice historične gradnje Jamskega dvorca, ki jo je zasnoval njegov prvi arhitekt, Pietro Palumbo.

Marjan Batagelj, predsednik upravnega odbora Postojnske jame je predstavil potek del, od ideje do upoštevanja avtohtonih materialov – kamna in lesa. Vstopna dvorana namreč ni še jama, pač pa je šele povabilo v jamo in kraj, kjer se človek prvič sreča z jamskim okoljem in v tem smislu je vstopni del tudi prenovljen, poudarjajo v Postojnski jami. Ob koncu ogleda se obiskovalci jame pripeljejo na Veliki dom.

Prireditve se je udeležila tudi ministrica za okolje in prostor Irena Majcen, ki je poudarila, da je primer sodelovanja med Postojnsko jamo in Državo zagotovo primer dobre prakse, kakršnih bi moralo biti v Sloveniji še več.

JAMA OTVORITEV MOSTU IN DVORANE  - Valter Leban 1

Po odprtju in predstavitvi pomembnih pridobitev sta ministrica za okolje in prostor, Irena Majcen in predsednik UO Postojnska jama d.d., Marjan Batagelj podpisala aneks h kratkoročnemu programu rabe Postojnskega in Predjamskega jamskega sistema za obdobje 2014 – 2018.

Aneks je sestavni del koncesijske pogodbe, ki je sklenjena za obdobje 20 let in določa dolgoročni program rabe naravnih vrednot Postojnski in Predjamski jamski sistem in pomeni dolgoročno vizijo upravljanja do konca koncesijskega obdobja.

Na podlagi dolgoročnega programa se izdela kratkoročni program, s katerim se za obdobje petih let program podrobneje določi. S tem aneksom se določa predvsem vsebina in predvidena višina vlaganj v jamsko infrastrukturo, program monitoringa spremljanja rabe in izvajanje sanacij v jami. Sam aneks nima neposrednih finančnih posledic, ker je vsebinske narave. Višino koncesnine določata uredba o koncesiji za rabo naravnih vrednot Postojnski jamski in Predjamski jamski sistem ter koncesijska pogodba, ki temelji na njej.

JAMA OTVORITEV MOSTU IN DVORANE  - Valter Leban 3

Foto: Valter Leban za Postojnsko jamo d.d.