201408.07
0

Podjetje Xlab s svojimi rešitvami pri projektu Finesce

Uvajanje obnovljivih virov energije postaja vedno bolj aktualno glede na trenutno rast cen energije in napovedi o nadaljnjem višanju. Hkrati predstavlja vključevanje obnovljivih virov zaradi značilnih nihanj v razpoložljivosti in porazdeljene proizvodnje velik izziv, tako za dobavitelje kot za odjemalce. Poglavitni izziv za dobavitelje električne energije predstavlja ustrezno koordiniranje razpršenih virov energije in čezmejno izravnavanje trgov, medtem ko odjemalci iščejo načine, kako se odzvati na razširitve energetskega trga. Problematike vključevanja se zavedajo tudi partnerji pri projektu FINESCE, ki razvijajo rešitve in stremijo k izboljšavam za večjo interoperabilnost elektroenergetskega sistema, ki bodo omogočale uravnavanje nihanj proizvodnih zmogljivosti iz različnih obnovljivih virov.

Značilnost obnovljivih virov energije – vetrnih in sončnih – je nihanje v njihovi razpoložljivosti in porazdeljena proizvodnja. Tipično so sončne in vetrne elektrarne postavljene v okolje, ki zagotavlja najvišjo možno količino proizvedene energije, kar je običajno daleč stran od obstoječih prenosnih zmogljivosti in končnih uporabnikov. Nihanja v razpoložljivosti skupaj z geografskimi neravnovesji zahtevajo stalno spremljanje in uravnavanje. Infrastruktura, ki bo omogočala vključevanje obnovljivih virov energije, bo na dolgi rok pripomogla k znižanju stroškov in, nenazadnje, pomenila velik okoljevarstven doprinos. V podjetju XLAB deluje projektna skupina, ki razvija informacijske rešitve za upravljanje in spremljanje razpršenih virov energije in optimizacijo energetske učinkovitosti.

Projekt Finesce (Future INtErnet Smart Utility ServiCEs ) je del programa FI-PPP, ki ga podpira Evropska Unija v okviru FP7. Cilj je prispevati k razvoju infrastrukture in pametnih aplikacij, namenjenih vključevanju obnovljivih virov in zagotavljanju električne mobilnosti.

Gre za v osnovi velik konzorcij, ki je v letu dni postavil veliko resničnih pilotov s pravimi ljudmi, ki bodo pomagali razumeti tehnološke, logistične, psihološke in družbene izzive pri uporabi porazdeljenih virov energije, pametnih omrežij ipd. XLAB se je priključil konzorciju kot nov polnopravni član konzorcija, da bi svoje znanje, izkušnje in ideje uporabili na platformi, ki jo gradi FINESCE, in tako povečali njeno uporabnost in potencialni domet na trgu.

Tehnologija, ki jo razvija XLAB, bo nudila celovit pregled nad podatki o virih energije, vklučevala bo podatke o vremenu, temperaturi in druge podatke v realnem času ali na podlagi preteklih merjenj. Geografsko informacijski sistem GAEA+ bo prikazoval sloje z informacijami o malih elektrarnah, ki so del razpršene proizvodnje, služil kot podlaga za topološki prikaz povezav v distribucijskem omrežju, ter o porabnikih npr. v pametnem naselju. Tehnologija bo nameščena na testnih lokacijah Aachen (Smart Plant), Horsens (Smart Village) in Malmö (Smart Buildings).