201408.18
0

Podjetje Xlab pri projektu SPEU »Spletni portal za spremljanje energetske učinkovitosti«,

Konzorcij partnerjev INEA, XLAB in Domel je uspešno zaključil projekt SPEU, ki je bil izbran za pridobitev nepovratnih sredstev na javnem razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za spodbujanje raziskovalno-razvojnih projektov razvoja e-storitev 2012-2014.
Glavni rezultat projekta je storitveni portal, ki učinkovito združuje napredne tehnologije računalništva v oblaku in spletne tehnologije s tehnologijo aplikacij za spremljanje porabe v energetiki za industrijske odjemalce in uporabnike poslovnih stavb.

Projekt SPEU s svojimi rezultati uresničuje naslednje cilje:

* zasnova arhitekture sistema za spremljanje energetske učinkovitosti,
* realizacija aplikativne programske opreme pri uporabniku, v storitvenem centru in spletne aplikacije,
* definicija tehničnih in ekonomskih kazalnikov za vrednotenje energetske učinkovitosti kot samo-vrednotenje ali kot primerjalno vrednotenje z ustreznim povprečjem na nivoju uporabnikov portala.

Storitveni portal za spremljanje energetske učinkovitosti je pripeljan do faze pilotnega obratovanja v predkonkurenčnem okolju in omogoča uporabnikom celovito upravljanje z energijo: od zajema signalov in sprotnega spremljanja porabe do izračunavanja ter vrednotenja indikatorjev in na koncu tudi ovrednotenje ukrepov in investicij na področju povečanja energetske učinkovitosti.
Z uporabo napredne tehnologije računalništva v oblaku aplikacija omogoča široko uporabo velikega števila odjemalcev na raznovrstnih modernih mobilnih napravah.