201704.06
0

Podjetje XLAB kot integrator varnostnih mehanizmov

Storitvi CyberWISER Light sta se pridružili še CyberWISER Essential in CyberWISER Plus, namenjeni spremljanju kibernetskih tveganj – ranljivosti in incidentov v realnem času. Ekipa strokovnjakov za varnost informacijskih sistemov podjetja XLAB z integracijo varnostnih mehanizmov in analizo ranljivosti sodeluje pri razvoju novih storitev za zagotavljanje večje digitalne varnosti.

Internet in digitalne storitve imajo vedno večjo vlogo pri poslovnih dejavnostih in vedno večji vpliv na vsakodnevno življenje. Z večjo vključenostjo v kibernetski prostor pa narašča tudi stopnja izpostavljenosti podjetij kibernetskemu tveganju.

Kibernetskemu tveganju so izpostavljena vsa podjetja, ki ponujajo digitalne storitve ali so kakorkoli drugače vključena v kibernetski prostor – ne glede na to ali gre za manjše družinsko podjetje, podjetje s seznama Fortune 500 ali zagonsko podjetje. 80% podjetij po svetu priznava, da nimajo vzpostavljenih zadostnih obrambnih kibernetskih sposobnosti. Brez ustreznega poslovnega modela za upravljanje, obstaja tveganje za prekinitev delovanja storitev, odtekanja občutljivih podatkov, posredno gospodarske škode in izgube dobrega imena znamke.

Obvladovanje tveganj kot središče dobre poslovne prakse

Storitve CyberWISER, razvite v okviru evropskega projekta WISER, obvladovanje tveganj postavljajo v središče dobrih poslovnih praks. Storitvi CyberWISER Light sta se pridružili še CyberWISER Essential in CyberWISER Plus, namenjeni upravljavcem kritične infrastrukture v majhnih in srednje velikih podjetjih.

Ocena tveganja in test ranljivosti

CyberWISER Light je spletna storitev za oceno tveganja glede na profil podjetja in sektor ter analizo izpostavljenosti infrastrukture. Test ranljivosti spletnega strežnika ali aplikacije vključuje 10 tveganj identificiranih po kategorizaciji OWASP.

Monitoring ranljivosti

Inovativni storitvi CyberWISER Essential in CyberWISER Plus sta namenjeni spremljanju kibernetskih tveganj v realnem času – ranljivosti in incidentov preko varnostnih alarmov, in v pomoč ključnim poslovnim odločitvam. Vključujeta monitoring preko senzorjev na omrežni in/ali aplikativni ravni. CyberWISER Plus vključuje tudi podporne storitve svetovanja glede na specifične poslovne potrebe. Storitvi CyberWISER Essential in CyberWISER Plus je možno preizkusiti, ekipa CyberWISER in ekipa strokovnjakov za varnost informacijskih sistemov podjetja XLAB sta vam na voljo. Primerjavo storitev CyberWISER si oglejte na uradni spletni strani WISER.

CyberWISER