201609.30
0

O finančni pismenosti v podjetju Blažič

Finančna pismenost je bistvena spretnost in konkurenčna prednost za vsakogar, ki želi uspeti v podjetništvu, saj mu omogoča, da prepozna prednosti in slabosti poslovnih priložnosti. Čedalje bolj je pomembna tudi sicer v življenju vsakega posameznika. Finančni stres statistično dokazano občasno občutijo kar trije od štirih odraslih ljudi, nanj pa se odzovejo zelo različno. Nekateri s konstantnim nezadovoljstvom v zvezi s prejeto plačo, pa z manjšo pripadnostjo, z reševanjem finančnih težav med delovnim časom, v najhujših primerih pa tudi z nezdravimi načini spoprijemanja s stresom.

Za zagotovitev zadovoljnega življenja je potrebno znati upravljati s svojim premoženjem. Finančna znanja pa so nujen predpogoj tudi za uspešno kariero, ki se ji posameznik lahko povsem posveti le, če se ne ukvarja  neprestano s svojim finančnim položajem.

Za uspešno kariero je finančna pismenost pomembna

Z organizacijo finančnega izobraževanja želijo podjetja svojim zaposlenim zmanjšati finančni stres, jim omogočiti osebno rast ter dosego individualnih finančnih ciljev. Eno takih podjetij je tudi Blažič, robni trakovi, ki je 15. septembra zaposlenim omogočilo izobraževanje s področja finančne pismenosti. S pomočjo revije »Moje finance« in Zavoda »Vem, da ne vem« so se zaposleni seznanjali s temeljnimi finančnimi področji tako na ravni osebnih kot družinskih financ.

Zaposleni v podjetju Blažič, robni trakovi sicer opažajo, da so v vsakodnevni obilici skrbi in obveznosti premalo pozorni na odtekanje njihovega denarja. Z izobraževanjem pa so zagotovo osvojili nova znanja v zvezi s tem in predvsem z mislijo na ustrezno razporeditev svojih finančnih sredstev v prihodnje. Ocenjujejo, da so tovrstna izobraževanja nadvse dobrodošla za določitev smernic in za vsaj prvi, najpomembnejši korak k boljši in varnejši finančni prihodnosti.