201512.02
0

Nove oblačne storitve za proizvajalca ultralahkih letal

Visokotehnološko podjetje XLAB in Pipistrel sodelujeta pri razvoju novih oblačnih storitev za pospešitev izdelave prototipov ultralahkih jadralnih letal v okviru dveh evropskih projektov. Kako izkoristiti potencial razvitih tehnologij za enostavno upravljanje z navideznimi računalniki (HPC cloud) v oblaku in kakšne poslovne koristi prinašajo za podjetja, ki sodelujejo v okviru dveh evropskih raziskovalnih projektov, Fortissimo in MIKELANGELO, sta podjetji predstavili novembra na konferenci CLASS (Cloud Assisted Services).

Podjetje Pipistrel, je vodilni proizvajalec ultralahkih motorno-jadralnih letal. Za načrtovanje novih modelov morajo razvijalci ugotoviti, kakšen je vpliv aerodinamičnih površin na tok zraka okoli letala. Tega se lahko lotijo na dva načina: s preučevanjem zračnih tokov okoli letala v vetrnem tunelu (vetrovniku) ali z naprednim programom za simulacije CFD (Computational Fluid Dynamics), ki deluje kot virtualni zračni tunel. Čeprav imata obe metodi svoje prednosti in slabosti, je običajna praksa, da velika podjetja v letalski indrustriji uporabijo obe zaporedno: CFD simulacije za raziskave in fizikalna testiranja za potrditev CFD analiz. Postopka ponavljajo skozi celoten razvoj, dokler ne pridobijo dovolj dobrih rezultatov. Ker je testiranje v vetrnih tunelih izjemno drago, se ti testi opravljajo le v določenih fazah projektiranja. Večinoma pa razvoj poteka z uporabo računalniških simulacij. Še posebej to velja za majhna in srednje velika podjetja z nišnimi produkti, kot je Pipistrel. Hkrati njihova letala odlikuje visoka aerodinamičnost, kar pomeni, da je zanj najpomembneje pridobiti čimbolj natančne informacije o tem, kako se bo letalo obnašalo, kje bo generiralo vzgon in kje upor – pri tem so jim v pomoč simulacije na visokozmogljivih računalnikih.

Pipistrel je pri simulacijah trenutno omejen z manjšim številom procesorjev na lastni infrastrukturi, zato išče druge možnosti za izboljšanje natančnosti rezultatov in skrajšanje časa za izračune CFD simulacij. S pomočjo tehničnega partnerja XLAB preizkušajo dve vrsti simulacij – prvo v okviru evropskega projekta Fortissimo (FP7) in drugo vrsto simulacij v okviru projekta MIKELANGELO (H2020). Oba projekta bosta prinesla izkušnje in znanje s področja visoko zmogljivega računalništva v oblaku in simulacij, lažje ocene stroškov simulacij in opredelitev časovnega okvirja pri vseh nadaljnjih projektih.

Fortissimo je široko zastavljen evropski projekt, ki vključuje 123 partnerjev. Manjšim ter srednje velikim podjetjem omogoča, da z minimalnimi stroški izvedejo kompleksne simulacije in izračune, vezane na razvoj novih in izboljšavo obstoječih produktov in tako postanejo konkurenčnejši na globalnem trgu. Cilj projekta je ponuditi izdelane aplikativne rešitve na enem mestu, z dodeljevanjem in plačevanjem po uporabi (“one-stop pay-per-use-shop”). Vsebino tovrstne platforme, imenovane Fortissimo Marketplace, s svojimi zahtevami določajo proizvodna podjetja, ki sodelujejo pri projektu – ciljni uporabniki visokozmogljivih orodij za izboljšavo proizvodnje.

Vizija projekta MIKELANGELO je izboljšati odzivnost, agilnost in varnost virtualne infrastrukture. Naslavlja ključno oviro pri poganjanju visokozmogljivih aplikacij v oblaku –  hitrost dostopanja do podatkov. Bistven poudarek je na izboljšavah vhodno-izhodnih operacij (I/O) virtualizacijskih orodij SuperKVm in OSv, hkrati pa tudi na področjih varnosti, skupkov aplikacij in integracije. Cilj projekta je poenotenje računalništva v oblaku (Cloud) in visokozmogljivega računalništva (HPC) pod skupno tehnologijo, ki bo zapolnila vrzel, ki jo povzročata hitrost in prilagodljivost.