Slovenian Business Club spodbuja mlade k inovativnosti in podjetništvu preko organiziranih srečanj in predavanj posameznih članov, ki jih organizira sekcija mladih, imenovana YOUTH SLOVENIAN BUSINESS CLUB.

Spodbujanje mladih k podjetništvu, gibalu razvoja slovenske družbe in njenega blagostanja, je področje, ki mu klub posveča posebno pozornost, saj so ravno mladi gibalo razvoja vsake družbe. Pri mladih je treba spodbuditi zavest, da k razvoju in blagostanju družbe prispevajo tudi uspešni posamezniki, ki s svojim podjetniškim delovanjem ustvarjajo pogoje za financiranje javnega šolstva, zdravstva, pokojnin in tako dalje. Klub mlade spodbuja k podjetniški iniciativi tako, da mlade podjetnike in inovatorje poziva k predstavitvi svoje ideje uspešnim podjetnikom in jim pomaga iskati soinvestitorja za realizacijo le-te. Mesečno pripravljamo predavanja, ki jih vodi eden od članov na temo »Napotki za uspeh« ter ostale dogodke v okviru sekcije mladih, imenovane Youth Slovenian Business Club. Klub organizira predavanja za mlade, na katerih člani kluba predstavijo svojo podjetniško življenjsko pot in vizijo razvoja podjetja in tako mlade spodbujajo k inovativnosti ter podjetništvu.

V prihodnjem letu bo Youth Slovenian Business Club posegel tudi v tujino in ponudil mladim članom opravljanje različnih praks v tujini. Začeli bomo v Avstriji in Kanadi, ki imata zgledno in zdravo poslovno okolje, hkrati pa nas z njimi povezuje tudi zgodovina.