201703.07
0

Nagrajevanje zaposlenih skozi različne oblike modelov udeležb v podjetju

Dobra in učinkovita motivacija zaposlenih je interes vsake družbe, uresničuje pa se z učinkovitim in uspešnim vodenjem ter dobrimi odnosi med sodelavci v podjetju. Motiviranost le teh je namreč ključni dejavnik dolgoročnega uspeha. Bolj ko zaposleni čutijo, da so v podjetju spoštovani, močneje in bolj pozitivno prispevajo k doseganju dobrih rezultatov družbe.

Nagrajevanje zaposlenih je področje, ki bi moralo biti v vsakem podjetju sistematično urejeno, kajti ravno primeren sistem nagrajevanja lahko bistveno pripomore k njihovemu uspešnemu delu in posledično delovanju samega podjetja. Pri tem se v glavnem srečamo z vprašanjem kako nagraditi zaposlene v skladu z njihovo pomembnostjo za organizacijo.

Klub slovenskih podjetnikov je v ta namen organiziral okroglo mizo, kjer smo v pogovoru na temo ˝Nagrajevanje zaposlenih skozi različne modele udeležb v podjetju˝ spoznavali izkušnje članov združenja, ki so že vpeljali različice modelov lastniških udeležb v svojih podjetjih. Odprto je na to temo spregovoril tudi strokovnjak dr. Mirko Mušič s številnimi primeri uspešnih vpeljav najrazličnejših modelov lastniških udeležb v Sloveniji in predvsem v tujini, kjer je to že dolgoletna praksa.

Poleg svetovalca so na okrogli mizi sodelovali tudi g. Andrej Ržišnik in g. Gregor Rožman, ki sta podrobneje predstavila vpeljavo modela partnerstva v podjetju Ržišnik Perc in g. Aleš Okorn, ki je ponazoril obstoječi model partnerstva v podjetju Paradajz.

Iz odvetniške družbe Sibinčič Križanec Medak smo gostili strokovnjaka s področja korporacijskega prava g. Jana Sibinčiča, ki je na omenjeno temo pripravil številna izhodišča o možnostih nagrajevanja ter izzivih, ki se pojavijo pri solastništvu managerjev/sodelavcev. Preučili smo tudi najbolj ugodne variante z vidika slovenske davčne zakonodaje in omenjeno temo poglobljeno obdelali ter podprli s praktičnimi nasveti, ki bodo zagotovo v veliko pomoč vsem prisotnim, saj se s tem v svojih podjetjih in družbah nenehno in vse bolj soočajo.