201501.15
0

Na posledice ene največjih naravnih katastrof pri nas ne smemo pozabiti

Ustanova Rdeča žoga je s finančnimi sredstvi pomagala pri nizu dobrodelnih akcij za pomoč po hudih naravnih katastrofah. Ena najhujših se je zgodila v začetku januarja in februarja 2014, posledice pa odpravljajo še danes.

Slovenijo je med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 doletela huda naravna katastrofa. Kombinacija snega, dežja in nizkih temperatur je botrovala žledu, ki nas je hudo prizadel.

Po podatkih Zavoda za gozdove Slovenije je za posledicami žledoloma prizadete kar 51% površine, kjer so potrebni sanitarna sečnja ter ukrepi za obnovo in revitalizacijo poškodovanih gozdov. Uničenih je več milijonov kubičnih metrov lesne mase. To opustošenje občutno presega škodo najhujših žledolomov v zadnjih desetletjih, ko je bilo uničenih do največ osem odstotkov gozdne površine.

Najhuje prizadeto je območje občine Pivka in v delu občine Postojna (2,1 mio m3) ter na Cerkljansko-Idrijskem območju, pa na območju občin Loški potok, Logatec in Vrhnika, kjer je bil ledeni oklep debel tudi več kot pet centimetrov.  Škoda v gozdovih, na gozdnih cestah in protipožarnih presekah pa je še danes nepopisna.

Pri Gasilski zvezi Postojna so imeli tako nemalo težav in dela z odstranjevanjem dreves, ki so ovirala razne poti in ceste ali kako drugače ogrožala človeška življenja. Odstranjevanja posledic žledoloma so se lotili z veliko mero skrbnosti in poguma.

V več prostovoljnih akcijah so se po omenjenih posledicah odzvali tudi v Društvu tabornikov Rod kraških viharnikov, kjer še danes z mnogimi ukrepi pomagajo pri sanaciji narave. Novembra 2014 so z obsežno akcijo obnovili gozdove s posaditvijo 6000 mladih dreves.

Ustanova Rdeča žoga in Klub slovenskih podjetnikov sta s svojim prispevkom z zadovoljstvom sodelovala in podprla dobro voljo, pogum in pomoč prizadetim delom Slovenije.