Pogoji za članstvo v Youth Slovenia Business Clubu:

 • Član sekcije za mlade Združenja slovenskih podjetnikov (v nadaljevanju: član) lahko postane vsak, ki ni starejši od 30 let in izpolnjuje pogoje, ki jih letno predpiše Slovenian Business Club.
 • Član ne sme biti član nobene politične stranke ali podmladka. Ob včlanitvi v klub član s potrditvijo zagotavlja, da ni član nobene politične stranke ali drugačne organizacijske oblike, ki je politično naravnana.
 • Član ne sme biti v kazenskem postopku ali biti pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje.
 • Članu, ki se znajde v kazenskem postopku, avtomatično preneha članstvo do konca postopka. Če je član pravnomočno obsojen, mu trajno preneha članstvo v klubu. Seznanitveni sklep sprejme vodstvo sekcije za mlade.
 • Prepovedana je zloraba članstva za dosego svojih ambicij na račun izkoriščanja ostalih članov sekcije za mlade ali članov Združenja slovenskih podjetnikov. Član se je dolžan zavzemati za vzajemno kolegialen odnos.
 • Za delo in organizacijo sekcije za mlade skrbi vodstvo sekcije za mlade. Vodstvo skrbi za komunikacijo sekcije za mlade s člani ter s člani Združenja slovenskih podjetnikov, za organizacijo in izvajanje dogodkov sekcije za mlade, za ugled kluba ter širi prepoznavnost in vrednote kluba in sekcije za mlade, hkrati pa deluje v dobrobit kluba in njegovih članov.
 • Delovanje sekcije za mlade je urejeno z internim pravilnikom o delovanju sekcije za mlade.

Člani Youth Slovenian Business Cluba imajo naslednje pravice: 
 • Članstvo v Slovenian Business Clubu, ki ga morajo izpolnjevati vestno in v skladu s pravili.
 • Sodelovanje pri aktivnostih, ki so namenjene članom Youth Slovenian Business Cluba.
 • Prisotnost na vseh dogodkih, ki jih izvaja Slovenian Business Club in so namenjeni članom Youth Slovenian Business Cluba.
 • Prisotnost na vseh medijskih dogodkih in aktivnostih, ki so namenjeni članom Youth Slovenian Business Cluba
 • Uporaba klubskih medijev v okviru članskega statusa (internet, TV, tiskovine..) za lastno oglaševanje in promocijo pri iskanju investitorjev in mentorjev.
 • Koriščenje izobraževalnih paketov s strani ostalih članov in gostov.
 • Sodelovanje pri okroglih mizah, namenjenim članom Youth Slovenian Business Cluba z elitnimi gosti.


Včlanitev

Registracija novega uporabnika
  
*Obvezno polje