201803.22
0

Kvaliteta poslovanja članov SBC je izrazito nadpovprečna

Podjetja, zbrana v SBC – Klubu slovenskih podjetnikov, so v letu 2016 povečala rast čiste prodaje v primerjavi z letom 2012 za 41,1%, rast prodaje vseh gospodarskih družb v istem času pa le 7,6%. Število zaposlenih se je v celotnem gospodarstvu dvignilo za 5,6%, pri članih SBC pa za 30,2%. Dodana vrednost na zaposlenega je bila v SBC, tako kot v letu 2012 tudi v letu 2016, višja od povprečja in je znašala 54.086 EUR, kar je 27 % višje od povprečja slovenskega gospodarstva. 

To je razvidno iz nedavno opravljene analize družbe Bisnode o primerjavi poslovanja članstva SBC – Kluba slovenskih podjetnikov in celotnega slovenskega gospodarstva. Primerjalni podatki obsegajo finančna leta 2016 in 2012

Vidna je višja rast članov SBC, kot pa je v povprečju raslo gospodarstvo. V tem pogledu člani SBC znatno prekašajo povprečje vseh gospodarskih družb. Rast čistih prihodkov od prodaje je za skoraj 34 odstotnih točk, večja pa je prav tako višja rast zaposlenih. Člani SBC so število zaposlenih povečali za 30,2 %, celotno gospodarstvo za 24,6%.

Spodbuden je tudi podatek, da so podjetja, ki so člani SBC, v povprečju manj zadolžen, kot so v povprečju vse gospodarske družbe. Padec povprečne zadolženosti članov kluba je bil tako v obdobju 2012-2016 za 6 odstotnih točk intenzivnejši kot pri vseh gospodarskih družbah.

Člani SBC izkazujejo tudi izrazito višji donos na kapital, ki je leta 2016 presegel 20 %, pa tudi leta 2012 v krizi 19 %. Donosnost kapitala vseh gospodarskih družb je bila leta 2016 manj kot 8-odstotna.

 TabelaTabela 1 Tabela 2 Tabela 3

.