201805.31
0

Gospodarsko ministrstvo podprlo investicijski projekt v okviru regionalne državne pomoči podjetjem

jetje Kovis Livarna d.o.o. je v svojih prostorih predstavila investicijski projekt »Posodobitve livarne Kovis za razvoj novih produktov«. Vrednost celotne investicije znaša 25 milijonov evrov in jo je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo podprlo v višini 2 milijona evrov, v okviru Načrta razvojnih programov 2018-2020. Predstavitve sta se udeležila tudi minister Zdravko Počivalšek in državni sekretar mag. Aleš Cantarutti.

Direktor skupine Kovis Alen Šinko, direktorica Kovis Livarne Jerica Vranc in gospodarski minister Zdravko Počivalšek so danes slovesno podpisali pogodbo o dodelitvi regionalne državne pomoči za projekt »Posodobitve livarne Kovis za razvoj novih produktov«. 

Na podlagi uvrstitve projekta v veljavni Načrt razvojnih programov je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo podjetju Kovis Livarna d.o.o. odobrilo regionalno državno pomoč v višini 2.000.000 EUR.

Kovis Livarna namerava izvesti projekt »Posodobitve livarne Kovis za razvoj novih produktov«, z namenom razširitve proizvodnih zmogljivosti. Investicija bo zajemala opredmetena osnovna sredstva in sicer nov prizidek k obstoječi hali, novo transformatorsko postajo, investicijo v pripravo peska, avtomatsko formarsko linijo, nakup nove indukcijske talilne peči, avtomatizacijo oddelka talilnice in čistilnice ter izboljšavo oziroma optimizacijo logističnih procesov v podjetju.

Vrednost celotne investicije znaša 24.724.444 EUR (brez DDV), vrednost upravičenih stroškov pa 15.370.600 EUR (brez DDV). Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je podjetje zaprosilo za dodelitev regionalne državne pomoči v višini 2.000.000 EUR, kar znaša 13% bruto ekvivalenta nepovratnih sredstev stroškov po Uredbi o karti regionalne pomoči za obdobje 2014-2020. Ministrstvo je izdalo odločbo št.: 303-9/2018/29 z ne 24.5.2018, s katero je bila odobrjena želena regionalna državna pomoč v želenem znesku, pri tem pa upoštevalo razpoložljivost proračunskih sredstev ter težo regionalnih problemov.

Z realizacijo projekta bo podjetje do leta 2020 zaposlilo dodatno 85 oseb in sicer v letu 2018  5 oseb, v letu 2019 in 2020 pa vsako leto po 40 oseb. Zaradi različnih potreb v različnih fazah proizvodnje, logistike, podpornih služb in vodenih funkcij, bodo zaposlovali zelo različne profile kadra, ki jih bo podjetje tudi dodatno izobrazilo oz. usposobilo. Investicija bo tako z vidika novih zaposlitev imela zelo velik vpliv na regijo in sicer v relativno kratkem času po začetku projekta.