201604.07
0

GEA College dobitnik priznanja Pomladni Veter 2016 za izjemne dosežke

GZS-PTZ je letošnje Priznanje Pomladni Veter 2016 za izjemne dosežke na področju spodbujanja podjetništva podelila GEA College d.d., ki s svojimi dolgoletnimi aktivnostmi skrbi za krepitev podjetniške miselnosti in z izvajanjem podjetniškega izobraževanja v Sloveniji ter regiji vzgaja prave poslovneže in ne zgolj ekonomistov.

Na 3. konferenci MSP za mala in srednja podjetja je mag. Katja Kraškovic, predsednica uprave GEA College d.d. prejela Priznanje Pomladni veter, ki ga enkrat letno podelijo posameznikom, podjetjem ali drugim organizacijam za njihov pomemben prispevek pri spodbujanju zdravega podjetniškega okolja v Sloveniji. Komisija je v utemeljitvi svoje odločitve zapisala, da si GEA College (Fakulteta, center višjih šol in poslovno-izobraževalni center) priznanje prisluži zlasti zato, ker so zgradili okolje za razvoj podjetniškega razmišljanja, ker vzgajajo poslovneže in ne zgolj ekonomiste ter kot izobraževalna ustanova bistveno prispevajo k razvoju podjetništva v slovenskem okolju in neposredno omogočajo prenos znanja iz teorije v prakso.

GEA College je tudi v zadnjem letu preko novih, inovativnih in pozitivnih projektov aktivno promovirala pomen podjetništva za družbo in gospodarstvo. S projekti kot so vzpostavitev Kariernega centra, inovativni poletni program za mlade Bootcamp 4 Future Entrepreneurs, projekt Študentski izziv kjer letos sodelujejo s Plastiko Skaza in »Challange« za »top« poslovno rešitev kjer letos sodelujejo s Postojnsko jamo je GEA College uspel neposredno povezati podjetne posameznike s številnimi podjetji, podjetjem pa omogočil, da se neposredno vključijo v učni proces in pomagajo izobraziti učinkovite in podjetno razmišljajoče posameznike – torej kadre, ki jih naša družba v želji po svetlejši prihodnosti Slovenije še kako potrebuje.