Dejavnosti, ki jih izvaja Youth Slovenian Business Club:

Oddelek za mlade skrbi za naslednje dogodke:

Podjetniške diskusije:

 • Enkrat mesečno organiziramo t.i. večer s podjetnikom.
 • Diskusije z različnimi tematikami, ki so odvisne od gostov.
 • Namen druženja je izmenjava idej ter konstruktivne debate med člani in podjetnikom/ki.

Okrogle mize:

 • Različne teme, izbrane na podlagi gostov.
 • Namenjene so večjim številom članov.
 • Namen druženja je konstruktivna debata med gosti na določeno temo.
 • Člani sodelujejo z vprašanji in pripombami.

Obisk sejma:

 • Možnost obiska sejmov, kjer člani Slovenian Business Cluba predstavljajo svoja podjetja oziroma produkte.
 • Perspektivni člani Youth Slovenian Business Cluba imajo možnost obiska sejma v spremstvu člana Slovenian Business Cluba.
 • Pomoč pri delu na sejmu ( če član Slovenian Business Cluba organizira ali gostuje na sejmu ali podobnem dogodku in potrebuje pomoč, nudimo članom Youth Slovenian Business Cluba priložnost, da se na dogodku dokažejo s pomočjo).

Kava s podjetnikom:

 • Perspektivni člani Youth Slovenian Business Cluba imajo možnost sestati se s podjetnikom, kjer bodo lahko razvili pogovor ob kavi.
 • Omogočamo konstruktivno debate na poslovnem nivoju.
 • Možnost spoznati uspešnega podjetnika na osebni ravni.

Udeležba na sestanku kluba:

 • Perspektivnim članom se omogoči udeležbo na seji ali sestanku članov Slovenian Business Cluba.
 • Spoznavanje načina delovanja kluba in dogodkov znotraj kluba.
 • Mladi član se spozna s potekom sestanka med uspešnimi poslovneži.

Praksa v podjetjih:

 • Youth Slovenian Business Club perspektivnim članom omogoča možnost opravljanja prakse v podjetjih članov.
 • Pridobitev bogatih izkušenj in obogatitev življenjepisa.