36 ustanoviteljev kluba ima priviligiran status v SBC. Priviligiran status se nanaša na sledeča področja:

  • Glasovanje v organih SBC.
  • Izdelava strategij SBC.
  • Pravica do vodstvenih funkcij SBC (predsednik in upravni odbor).
  • Ustanovni člani imajo pravico do večine članov (2/3) v upravnem odboru.
  • Vodenje Panožnih Sekcij SBC.
  • Vodenje Vodstvenih Skupin SBC.
  • Uporaba klubskih medijev v okviru članskega statusa (internet, TV, tiskovine..).