PRIDRUŽENI ČLAN SBC postane vsaka družba ali S.P., ki izpolni pogoje “Vpisnega postopka” SBC.

Člani kluba SBC imajo sledeče pravice:

  • Članstvo v SBC, ki ga mora vestno in v skladu s pravili izpolnjevati.
  • Sodelovanje v aktivnostih SBC, ki so namenjene PRIDRUŽENIM ČLANOM.
  • Koriščenje imena in vseh logotipov PRIDRUŽENI ČLANI SBC za promocijske namene.
  • Prisotnost na vseh dogodkih, ki jih izvaja SBC in so namenjeni PRIDRUŽENIM ČLANOM SBC.
  • Prisotnost v vseh medijskih dogodkih in aktivnostih, ki so namenjeni PRIDRUŽENIM ČLANOM SBC.
  • Uporaba klubskih medijev v okviru članskega statusa (Internet, TV, Tiskovine..).
  • Uporaba SBC email naslova.