MLAD ČLAN SBC postane vsak posameznik, ki ni starejši od 30 let in izpolni pogoje “Vpisnega postopka” v SBC.

Člani kluba SBC imajo sledeče pravice:

  • Članstvo v SBC, ki ga mora vestno in v skladu s pravili izpolnjevati.
  • Sodelovanje v aktivnostih SBC, ki so namenjene MLADIM KLUBA.
  • Koriščenje imena in vseh logotipov MLADI SBC za promocijske namene.
  • Prisotnost na vseh dogodkih, ki jih izvaja SBC in so namenjeni MLADIM SBC.
  • Prisotnost v vseh medijskih dogodkih in aktivnostih, ki so namenjeni MLADIM SBC
  • Uporaba klubskih medijev v okviru članskega statusa (internet, TV, tiskovine..) za lastno oglaševanje in promocije pri iskanju investitorjev in mentorjev.
  • Koriščenje izobraževalnih paketov s strani ostalih članov in gostov.
  • Sodelovanje pri okroglah mizah namenjenim MLADIM SBC z elitnimi gosti.
  • Uporaba SBC email naslova.