SBC AMBASDOR postane vsak posameznik, ki živi v tujini, ni mlajši od 30 let in izpolni pogoje “Vpisnega postopka za Ambasadorja” v SBC.

  • Ambasador je oseba, ki deluje izven Republike Slovenije in se ukvarja s promocijo SBC.
  • Ambasador je zadolžen za izvajanje aktivnosti, ki mu jih SBC določi na njegovem območju.
  • Ambasador skrbi za promocijo, ugled kluba in izvajanje aktivnosti na področju pridobivanja partnerjev in članov vseh kategorij.
  • Ambasador mora biti član SBC in mora izpolnjevati pogoje članstva.
  • Ambasador ima pravico do uporabe SBC email naslova.
  • Ambasador lahko uporablja klubske medije, določene za Ambasadorja (internet, TV, tiskovine..)
  • Ambasador po lastni izbiri lahko prejema za svoje delo plačilo v višini 10% od neto zneskov za vsa sklenjena članstva in sponzorske pogodbe.
  • Ambasador, ki pripelje 50 novih članov in pridobi enega zlatega sponzorja, lahko odpre Ambasado v državi in s SBC Slovenija podpiše pogodbo o sodelovanju in se v kolikor želi stalno zaposli v Ambasadi. Naziv Ambasade se glasi: “Ambasada Slovenian Business Club v izbrani državi.