Simona Petrič
Opis podjetja:

Elvez je družinsko proizvodno podjetje srednje velikosti. Glavnina izdelkov je namenjena evropski avtomobilski industriji, proizvajajo tudi produkte za potrebe bele tehnike, elektro- in strojne industrije.

Svojo konkurenčno prednost gradijo tudi na združitvi dveh programov  – proizvodnji kabelske konfekcije in trenutno prevladujoči proizvodnji tehničnih izdelkov iz plastičnih mas, ki je v zadnjem obdobju nadgrajena s tehnologijo metalizacije, oz. naparevanja aluminija. Podjetje vse od ustanovitve leta 1991 konstantno raste in trenutno zaposluje 137 sodelavcev.

  • Ime člana / direktorja: Simona Petrič
  • Naslov podjetja: Ulica Antona Tomšiča 35, 1294 Višnja Gora
  • Telefon podjetja: + 386 1 781 20 20
  • E-naslov podjetja: info@elvez.si
  • Spletni naslov: http://www.elvez.si/slo/