Tjaša Milošič Kovačič
Opis podjetja:

TikoPro je dobro uveljavljeno in uspešno podjetje, ki pomaga različnim družbam in organizacijam pri pridobivanju nepovratnih in povratnih sredstev iz EU skladov. Projektom se pridružujejo že ob njihovem snovanju in skupaj s strankami začrtajo zanesljivo pot do želenega cilja. Mlado svetovalno podjetje deluje od leta 2010.

  • Ime člana / direktorja: Tjaša Milošič Kovačič
  • Naslov podjetja: Beloruska 7, 2000 Maribor
  • Telefon podjetja: +386 5 901 26 69 
  • E-naslov podjetja: info@tiko-pro.si
  • Spletni naslov: http://www.tiko-pro.si/