201406.09
0

Člani Kluba slovenskih podjetnikov dobiček povečali za petino

v Novice

Na današnjem srečanju so člani Kluba slovenskih podjetnikov javnosti predstavili kratko analizo poslovanja v preteklem letu za vseh 55 podjetij, združenih v klubu. Medtem ko so podjetja v Klubu slovenskih podjetnikov v lanskem letu povečala sredstva v upravljanju za 3,82 odstotkov, je imelo preostalo slovensko gospodarstvo 1-odstotni padec.

Podjetja v klubu so, brez upoštevanja podatkov na ravni skupin, lani upravljala približno 243 milijonov evrov kapitala, kar je 12 odstotkov več kot leto prej. V preostalem slovenskem gospodarstvu pa je bila ta rast 0,5-odstotna. Čisti dobiček v Klubu slovenskih podjetnikov je narasel za 20,20 odstotka, medtem ko je čisti dobiček v Sloveniji upadel za 63,85 odstotkov.

Povprečna zadolženost članov kluba je lani znašala 44,75 odstotka kapitala, v Sloveniji pa 56,07 odstotka kapitala. Zaposlenost v Klubu slovenskih podjetnikov je ostala enaka, medtem ko se je v Sloveniji v prvih treh mesecih 2014 glede na 2013 v enakem obdobju povečala za 3,3 odstotka.

Predsednik kluba g. Marjan Batagelj je predstavitev poslovanja podjetij v preteklem letu zaključil s pozivom k izboljšanju ukrepov gospodarjenja, ki bodo omogočili obstoj in nadaljnji razvoj slovenskih podjetij, brez katerega ne bo izboljšanja življenjskega standarda za državljane.

“Spoštovane in neodvisne vlade so tiste, ki imajo močno in urejeno gospodarstvo. Šele takrat, ko bomo dobili v Sloveniji tako vlado, ki si bo postavila kot vizjo in temeljno usmeritev hiter gospodarski razvoj in zmanjšanje brezposelnosti, ne bo več dilem, kakšno vlogo naj imajo delodajalci, delavci in sindikati.

Do takrat pa bomo, tako kot sedaj, živeli v slovenski gospodarski mimikriji in se iz dneva v dan spraševali, če se sploh še splača imeti sedež podjetja v Sloveniji.

Nekaterim nam pa to kljub vsemu veliko pomeni. Smo namreč sinovi tega naroda, tako kot Boris Pahor, ki nas je prav danes dopoldan počastil z obiskom Postojnske jame. Tako kot Postojnska jama, je tudi on preživel pet držav (Avstro-Ogrsko, Kraljevino SHS, Italijo, Jugoslavijo in Slovenijo). In ne jaz ne on si ne želiva , da bi bila Slovenija zgolj ena v nizu držav, ki jo je večna Postojnska jama poznala.

Ob današnjem obisku je Boris Pahor dejal, da se bo naša družba rešila le, če bo naredila pakt za prihodnost, pakt za skupno dobro. Predrago smo plačali svobodo, da bi jo poceni izgubili.

Naredimo torej pakt za prihodnost. Vse se da, če se hoče. In podjetniki v našem slovenskem poslovnem klubu hočemo biti uspešni. Naj bo to zgled vsem,  ki jim je še mar, kaj bo z našimi otroki.”