201604.01
0

Četrt stoletja podjetja LOTRIČ Meroslovje

Danes je za podjetje Lotrič Meroslovje poseben dan. Pred 25 leti, natančneje 1. aprila 1991, se je pričela uspešna zgodba družinskega podjetja iz Selc.

Marko Lotrič, generalni direktor in ustanovitelj mednarodno uveljavljene skupine LOTRIČ Metrology, je svojo samostojno poklicno pot pričel z odprtjem obrti za kalibracijo tehtnic, uteži in pipet. Danes skupina združuje že preko 80 strokovnjakov s področja meroslovja, zaposlenih v šestih državah in več kot 30 zunanjih sodelavcev. Poleg matičnega podjetja LOTRIČ Meroslovje, ki že od svojih začetkov posluje v Selški dolini, v Sloveniji – natančneje v Kranju – deluje podjetje LOTRIČ Certificiranje ter v Podnartu Iskra LOTRIČ. Hčerinska podjetja delujejo na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Srbiji, Makedoniji in Avstriji, kjer so vzpostavljeni akreditirani laboratoriji.

Blagovna znamka LOTRIČ Metrology je sinonim kakovosti ter odličnosti. S certifikati v 29 državah poslujejo s 11.588 strankami, katerim pokrijejo v povprečju 95 % vseh meroslovnih potreb. Prepoznani so po razvoju edinstvenih in naprednih rešitev. Sodelujejo s 16 raziskovalnimi inštituti in univerzami ter imajo registrirane 4 patente. So soustanovitelj NELA, osrednjega razvojnega centra elektroindustrije in elektronike.

Skrivnost uspeha se skriva v ljubezni do meroslovja, s katero opravljajo kalibracije in presku­šanja, razvijajo vrhunsko in tehnološko dovršene, a za uporabo enostavne mero­slovne izdelke in rešitve. Prenašajo znanje, zastopajo najboljše domače in tuje proizvajalce merilne, farmacevtske in laboratorijske tehnike ter skrbijo za razvoj in napredek na področju meroslovja.

Uspeh se skriva tudi v zaposlenih, ki vsak dan znova ustvarjajo prijetno delovno okolje in so vedno pripravljeni na nove izzive.